Over het Groenloket Veel gestelde vragen Disclaimer
Kaarten Natuurbeheerplan ontwerp 2016 en definitieve plannen 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015
Openstellingsbesluiten (2015, 2014, 2013, 2012) en tekst Natuurbeheerplan 2014
Procedure aflopende beschikkingen vanaf 31 dec. 2015
Pakketten SNL (indexen)
Beheervergoedingen 2015
Aanvraag beheerbijdrage 2016 na inrichting
Dienst Landelijk Gebied
Links
Print
Welkom bij het Groenloket Gelderland!bereikbaar via het Provincieloket tel.:(026) 359 99 99   Welke informatie kunt u op Groenloket Gelderland vinden? Op de site is informatie te vinden over subsidiemogelijkheden en wetgeving ten aanzien van natuur en landschap in Gelderland. Daarnaast worden handreikingen geboden voor de inrichting en het beheer van natuur en landschap. Ook biedt Groenloket Gelderland de gelegenheid tot het stellen van vragen als u de benodigde informatie niet heeft kunnen vinden.         Nieuws     Natuurbeheerplan 2016 ter inzage (07/01/2015)     Gecombineerde opgave en probleemgebied vergoeding (08/04/2014)   Aanvraagperiode SNL 2014 (17/10/2013)   Provincie stelt Natuurbeheerplan voor 2014 vast (16/09/2013)   Verpachting BBL- percelen voor het jaar 2014  Eerder maaien ivm hoog water rivieren dient bij Dienst Regelingen te worden gemeld!!! (06/06/2013)   Natuurbeheerplan 2014 ter inzage (21/5/2013)   GS Gelderland stelt ontwerp Natuurbeheerplan 2014 vast (21/5/2013)   Provinciale subsidieregeling ganzenbeheer vervalt (22/03/2013)        Vast tarief agrarisch natuurbeheer 2012 en 2013 (05/07/2012)