Over het Groenloket Veel gestelde vragen Disclaimer
Kaarten Natuurbeheerplan ontwerp 2016 en definitieve plannen 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015
Openstellingsbesluiten (2015, 2014, 2013, 2012) en tekst Natuurbeheerplan 2014
Procedure aflopende beschikkingen vanaf 31 dec. 2015
Pakketten SNL (indexen)
Beheervergoedingen 2015
Aanvraag beheerbijdrage 2016 na inrichting
Dienst Landelijk Gebied
Links
Print
Welkom bij het Groenloket Gelderland!
tel: 0900 36 36 360
 
Welke informatie kunt u op Groenloket Gelderland vinden?
Op de site is informatie te vinden over subsidiemogelijkheden en wetgeving ten aanzien van natuur en landschap in Gelderland. Daarnaast worden handreikingen geboden voor de inrichting en het beheer van natuur en landschap. Ook biedt Groenloket Gelderland de gelegenheid tot het stellen van vragen als u de benodigde informatie niet heeft kunnen vinden.